รายละเอียดห้องพัก

ห้องพักเดี่ยว / Deluxe Room

อยู่ ริมแม่น้ำน่าน สามารถพักได้ ห้องละ 3 ท่าน

ราคาห้องพัก 1,500 บาท 

(รวมอาหารเช้า)